ekonomijobb.se

Controllern har utvecklats från siffernisse till pedagog

Som controller är det förstås ditt jobb att se över verksamhetens kostnader och kapa utgifter i så stor utsträckning som möjligt. Att analysera nyckeltal och bedöma risker utifrån ekonomiska termer är förstås också viktigt, men på senare år har det blivit allt viktigare att också kunna förklara ekonomiska termer på ett pedagogiskt sätt för kollegor som inte är ekonomer.

En klassisk controllerroll fokuserar på att mäta ekonomiska nyckeltal, men numera ställer allt fler organisationer krav på att controllers också ska kunna mäta ”mjukare” variabler, exempelvis kundnöjdhet, medarbetarnöjdhet och kompetens.

Hela företaget berörs naturligtvis av de nyckeltal en controller hanterar, nyckeln till framgång ligger i mångt och mycket i att kunna förklara hur de kan ha nytta av dem och att visa på sambanden mellan nyckeltalen och den dagliga verksamheten.  Som controller bör du sträva efter att ligga steget före och räkna på flera sannolika scenarion för verksamheten, exempelvis att ni tappar viktiga kunder eller får ett ökat kostnadstryck