ekonomijobb.se

 

  Riksgälden

Riksgälden är statens centrala finansförvaltning och har även uppdrag som bidrar till att värna finansiell stabilitet. Vi spelar därmed en viktig roll i samhällsekonomin och på finansmarknaden.

Riksgälden är en statlig myndighet som rapporterar till Finansdepartementet. Regeringen utser vår styrelse och riksgäldsdirektören som är vår högste chef. Riksgälden grundades 1789.

Vårt uppdrag

I Riksgäldens uppdrag ingår att: 

  • vara statens internbank
  • ta upp lån och förvalta statsskulden
  • ge statliga garantier och krediter
  • ansvara för insättningsgarantin och investerarskyddet
  • ansvara för statens hantering av banker i kris

Vårt mål

Riksgäldens övergripande mål är att minimera kostnaderna för statens finansförvaltning utan att risken blir för hög och att bidra till finansiell stabilitet.

Vår vision

Tillsammans gör vi Riksgälden till en förebild både i Sverige och internationellt.

Bransch

Ej angivet

Anställda

Ej angivet

Huvudkontor

Ej angivet

Sociala medier

Riksgälden i sociala medier

Missa inga jobb från Riksgälden

Genom att fylla i din e-postadress så godkänner du Allmänna villkor