ekonomijobb.se

Kungsleden AB

Vill du jobba på ett dynamiskt och kreativt företag som siktar mot att bli Sveriges största och mest framgångsrika fastighetsbolag? Är professionalism, omtanke och glädje viktigt för dig?

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare med en vision om att skapa attraktiva och hållbara platser där människor inspireras. Vår målbild som arbetsgivare är att vara den mest attraktiva arbetsplatsen med en effektiv organisation och motiverade medarbetare som skapar goda resultat.

KUNGSLEDEN SOM ARBETSPLATS

På Kungsleden arbetade i slutet av 2018 drygt 100 personer inom allt från fastighetsförvaltning och uthyrning till transaktioner och projektutveckling. Hos oss är beslutsfattandet decentraliserat och det finns stora möjligheter att vara med och påverka.

Våra tre värdeord – professionalism, omtanke och glädje – vägleder oss i hur vi ska agera, både gentemot varandra och andra. Värdegrunden gör det lättare att fatta rätt beslut och prioritera i det dagliga arbetet och vi utvärderar beteende kopplat till värdegrunden i våra årliga inplanerade mål- och utvecklingssamtal.

Ett tydligt ledarskap är viktigt för att ha nöjda medarbetare. Hos oss finns därför tre ledarlöften som guidar våra ledare i vardagen:

  • Jag visar öppenhet, litar på mina medarbetare och har förtroende för dem.

  • Jag stödjer mina medarbetare, är närvarande och tillgänglig, utvecklar dem och ger konstruktiv återkoppling.

  • Jag engagerar mina medarbetare och skapar positiv energi utifrån vår värdegrund och vision.

VI VILL SPEGLA SAMHÄLLET

Kungledens mål är att medarbetarna ska spegla diversiteten i samhället – och att alla medarbetare ska ha lika möjligheter till utveckling. Det är en viktig fråga i samhället och därmed även centralt inom Kungsleden. Könsfördelningen är jämn hos oss på övergripande nivå och bland ledande befattningshavare är kvinnor i majoritet. Inom andra mångfaldsaspekter så som utländsk bakgrund, har vi en del jobb kvar att göra. 

HÄLSA, SÄKERHET OCH GEMENSKAP

Vi vill ge alla medarbetare en trygg och hälsosam arbetsplats med god gemenskap. På Kungsleden värnar vi om varandra och bolaget uppmuntrar till en hälsosam livsstil, även under arbetstid, bland annat genom förmånligt friskvårdsbidrag och motionsinitiativ så som springcoach, torsdagspromenader och deltagande i löptävlingen Spring för Livet och Stafesten för UNICEF. Vi erbjuder även återkommande lunchmeditation och yoga.

Att motverka all form av kränkande särbehandling är en självklarhet. Kungsleden arbetar också proaktivt med säkerhet genom bland annat interna rutiner och verktyg.

UTVECKLINGSMÖJLIGHETER

I vår organisation fattas många beslut långt ut i organisationen. Det främjar handlingskraft och nytänkande. Har du goda idéer finns det stora möjligheter att påverka. Som bolag lever vi i en föränderlig miljö vilket innebär att du som jobbar på Kungsleden bör trivas med det.

Det finns stor kompetens i företaget att ta del av och vi erbjuder kurser och utbildningar som passar individen och företaget. Organisationsstrukturen tillsammans med affärsmodellen gör att arbetet på Kungsleden är i ständig utveckling.

Vi har en strukturerad process för successionsplanering som syftar till att ta tillvara medarbetarnas potential och vilja till utveckling samt minimera risken för kompetensbrist. Utveckling kan både vara att lära sig nya saker inom en befintlig roll och att pröva på något helt nytt. Vi har många medarbetare som har prövat olika roller och arbetsuppgifter.

Vi arbetar med att definiera och synliggöra karriärvägar och medarbetarna förväntas också ta ett aktivt ansvar för sin egen utveckling. Två gånger per år genomför vi individuella mål- och utvecklingssamtal där personliga mål sätts och följs upp.

Bransch

Fastighetsutveckling

Anställda

100

Huvudkontor

Stockholm

Adress

Warfvinges väg 31, 107 25

Webbplats

language

Missa inga jobb från Kungsleden AB

Genom att fylla i din e-postadress så godkänner du Allmänna villkor