ekonomijobb.se

Om Röda Korsets Högskola

Vi är stolta över vårt varumärke - Att arbeta för Röda Korsets Högskola är att knyta an till ett starkt varumärke som kännetecknar en tradition av att utbilda högt ansedda och eftertraktade sjuksköterskor sedan år 1866. Vi är ca 70 medarbetare som tillsammans bidrar till att utbilda 850 studenter per år och vår sjuksköterskeutbildning är en av de mest efteraktade i landet. Tillsammans utvecklar och anpassar vi oss för att möta framtidens behov inom hälsa och vård.

Global hälsa och omvårdnad sammanfattar vår unika profil inom utbildning, forskning och samverkan där omvårdnad, medicin, folkhälsovetenskap, samhällsvetenskap samt teknik och hälsa är våra fokusområden.
Våra värdeord är respekt, samarbete och tillit och våra ledord för att uppnå önskade resultat vid högskolan är kraftsamling, kvalitet och globalitet.
Vi erbjuder en arbetsplats i nya, ljusa lokaler på campus Flemingsberg. Vår högskola och fem andra lärosäten inom campus strävar tillsammans med studenter och kollegor mot synergieffekter inom våra verksamhetsuppdrag. Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare där arbetstagaren känner sig delaktig, har en bra balans mellan arbetsliv och privatliv samt erbjuds attraktiva förmåner.

Högskoleförvaltningen
Röda Korsets Högskolas förvaltning som består av ca 15 medarbetare, tillhandahåller ett gemensamt administrativt stöd för vårt huvuduppdrag att utbilda, forska, samverka och främja internationalisering. Högskoleförvaltningen bidrar med expertis och stödjer personal och studenter, utvecklar och ansvarar för rutiner och processer.
Den interna verksamheten bedrivs i nära samarbete med högskolans institution och ledning. Högskoleförvaltningens uppdrag inkluderar även administration gentemot externa uppdragsgivare och partners nationellt och internationellt.

Nu söker vi dig som vill ta över rollen som ekonomiansvarig och fortsätta utvecklingen.

Arbetsuppgifter
Ekonomiansvarig arbetar nära vår ekonomiassistent med högskolans ekonomiska styrning såsom budget, prognos och bokslut, redovisning, uppföljning, fakturor, betalningar och sammanställningar av resultat, samt skatter och deklaration.

Då vi är en liten högskola och rollen som ekonomiansvarig innehåller ett brett spektrum av intressanta arbetsuppgifter, så söker vi dig som har en god förmåga att hantera uppgifter i stort och smått. Vi ser att du är flexibel och har god förmåga att prioritera mellan olika arbetsuppgifter och har en nyfiken inställning med ett kritiskt tänkande. Du har en uttalad vilja att kartlägga processer och drivs målmedvetet av att utveckla och förbättra verksamheten och arbetssätt samt är ett proaktivt stöd för chefer och medarbetare.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

 • att ansvara för högskolans ekonomiadministrativa regler
 • att föreslå fördelning av ekonomiska medel inom högskolan
 • att ansvara för frågor som rör tillämpningen av omkostnadsuttaget inom högskolan
 • att bevaka högskolans likviditet
 • att ansvara för budgetprocessen
 • att ansvara för årsredovisningen
 • att sammanställa månads-, delårs- och årsbokslut
 • att ansvara för kontakten med revisorerna
 • att ta fram nyckeltal och styrkort, mått och ekonomiska mål samt rapportering av dessa
 • att hålla rektor och högskolans övriga ledning löpande informerad om högskolans ekonomi
 • att informera högskolestyrelsen om budget, bokslut, nyckeltal och styrkort
 • att ansvara för kontakterna med banken
 • stöd till forskare i deras ansökningar av forskningsprojekt, budget, uppföljning

Ekonomiansvarig ingår i högskolans ledningsgrupp.

Vi ser gärna att du har:

 • relevant akademisk examen eller universitets-/högskoleutbildning inom ekonomi
 • flerårig erfarenhet från redovisning, ekonomistyrning och verksamhetsuppföljning
 • erfarenhet av budgetering/upprättande av budget
 • erfarenhet av utveckling av processer, metoder
 • god skriftlig och muntlig förmåga i svenska och engelska och kan förklara ekonomiska frågeställningar på ett tydligt och pedagogiskt sätt

Meriterande är:

 • erfarenhet från arbete vid högskola/universitet
 • arbetat med forskningsmedel eller andra bidragsfinansierade uppdrag

Röda Korsets Högskola erbjuder:

 • Varierade och intressanta arbetsuppgifter och delaktighet i att uppfylla högskolans mål och vidareutveckling av verksamheten
 • Möjligheter till utveckling inom ditt ansvarsområde med frihet under betydande ansvar
 • En trevlig arbetsmiljö och modern arbetsplats
 • Engagerade och professionella kollegor.

Röda Korsets Högskola kommer vid rekrytering till denna tjänst att göra en helhetsbedömning av kompetens och skicklighet. Utöver dokumenterade meriter, premierar vi dig som bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten i linje med högskolans ledord.

Allt arbete vid Röda Korsets Högskola vilar på värdegrunder som baseras på Röda Korsets principer. Vi värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför en verksamhet. Vi välkomnar sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, olika etnisk bakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Anställningen är en tillsvidare anställning på heltid med inledande provanställning på sex månader.  
Sista ansökningsdag: 2019-10-10

För mer information om tjänsten kan du vända dig till:

Eva von Strauss, förvaltningschef
08-587 516 16

Fackliga företrädare:
Maria Johansson, ST maria.johansson@rkh.se
Maria Åling, SULF/Akademikerförbunden, maria.aling@rkh.se

 

Vi söker en ekonomiansvarig - vill du bli en av oss?

Ort
Utgår

2019-10-31

Ansök nu

Dela detta jobb