ekonomijobb.se

Senior Analytiker

Företag Riksgälden
Ort
Kategorier
Utgår

2019-08-16

Ansök nu

Senior Analytiker

Vill du följa policy- och regelverksfrågor inom den finansiella sektorn i Sverige och internationellt och omsätta dem inom ramen för Riksgäldens krishanteringsverksamhet?

Vi erbjuder dig

Du kommer att arbeta med den löpande resolutionsplaneringen för enskilda banker. Det innebär analys av bankens verksamhet, framtagande av strategier för hantering i resolution och vilka åtgärder som är nödvändiga i förberedande syfte. Du driver och ansvarar för arbetet med att utveckla policy och metoder för hur resolution ska genomföras. Som senior analytiker kommer du att ansvara för egna projekt samt bistå och samarbeta med övriga kollegor.

Genom samverkan och kommunikation företräder du Riksgälden internt men även externt. Du har täta kontakter medjavascript:; banker, Finansinspektionen, Finansdepartementet och Riksbanken samt internationella parter och samarbetsorgan.

Du kommer att tillhöra avdelningen Finansiell stabilitet och konsumentskydd med cirka tjugo medarbetare fördelade på två enheter. Tjänsten är placerad på enheten Stora institut där du ingår i ett team som arbetar med liknande frågor. På Riksgälden är vi cirka 200 medarbetare som sitter i centrala Stockholm.

Din profil

Du har förmåga att lösa komplexa frågeställningar och arbetar självständigt med det analytiska arbetet. Du är driven och ansvarstagande med god initiativ- och samarbetsförmåga. Rollen kräver samarbete, samspel och god pedagogisk kommunikationsförmåga då du ofta representerar Riksgälden både internt och externt på såväl svenska som engelska.

Du ska ha:

  • magisterexamen i finansiell ekonomi, företags- eller nationalekonomi alternativt annan akademisk utbildning som vi bedömer likvärdig
  • minst tio års arbetslivserfarenhet från myndighet, finansiellt företag eller konsultföretag med inriktning på bank och finans
  • god kunskap om bankverksamhet, både ur ett finansiellt och operativt perspektiv, samt om finansiella marknader i bredare mening

Meriterande:

  • erfarenhet av finansiell krishantering, krishanteringsdirektivet, kapitaltäckningsregelverket eller finansiella rapporteringsfrågor

Vi kommer att lägga stor vikt vid pålitlighet och lämplighet till tjänsten samt dina personliga egenskaper.

Övrig information

Som anställd vid Riksgälden kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov. I de fall tjänsten är placerad i säkerhetsklass kan svenskt medborgarskap komma att krävas. Registerkontroll kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i Säkerhetsskyddslagen.

Välkommen med din ansökan via www.riksgalden.se/jobb senast den 16 augusti 2019. Bifoga CV, personligt brev, relevanta examensbevis och betyg. 
Ange referens RG 2019/551.

Arbetspsykologiska tester kan komma att ingå som en del av rekryteringsprocessen.

Vi tillämpar normalt sex månaders provanställning.

Kontakt

Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta tf. enhetschef Sofia Lindh Possne, 08-613 45 07.

Om Riksgälden

Riksgälden arbetar för att statens finanser hanteras säkert och effektivt samt att det finansiella systemet är stabilt. Vi har många samhällsviktiga uppdrag, till exempel att förvalta statsskulden och hantera banker i kris.

Avdelningen Finansiell stabilitet och konsumentskydds uppdrag är att hantera banker i kris. I uppdraget ingår ansvar för resolution, insättningsgarantin, investerarskyddet och förebyggande statligt stöd. Finansiell krishantering är en viktig del i arbetet med att värna den finansiella stabiliteten och att skydda samhällsekonomin från de kostsamma effekter som en finansiell kris kan medföra. Effektiv krishantering kräver omfattande planering och förberedelser. Avdelningen genomför krisplanering för alla institut. Det förberedande arbetet, både avseende resolution och insättningsgarantin, omfattar ett nära samarbete med andra nationella och internationella myndigheter och organ.

Dela detta jobb

Senior Analytiker

Riksgälden