ekonomijobb.se

Praktisera inom effektivitetsrevision under höstterminen 2021

Företag Riksrevisionen
Ort
Utgår

2021-02-28

Ansök nu

Praktisera inom effektivitetsrevision under höstterminen 2021

Är du i slutskedet av din universitets- eller högskoleutbildning och vill få erfarenhet av utredande eller granskande arbete i statsförvaltningen? Vi erbjuder praktikplatser i en professionell miljö med engagerade kollegor där du, med en handledare vid din sida, aktivt får delta i kvalificerade granskningsprojekt inom effektivitetsrevision!

Om praktiken
Inom effektivitetsrevisionen granskas förhållanden som rör statens budget, genomförande och den statliga verksamhetens åtaganden och resultat. Granskningsarbetet bedrivs projektform och som praktikant hos oss får du möjlighet att aktivt delta i granskningsprojekten och medverka i granskningsarbetet. Vår avdelning för effektivitetsrevision är uppdelad i sex enheter efter riksdagens utskott.

Din bakgrund
Oftast är våra effektivitetsrevisorer utbildade inom statsvetenskap, nationalekonomi, statistik eller juridik. Du studerar därför något av detta eller annat relevant ämne/inriktning som förbereder för utredande eller granskande verksamhet, företrädesvis på masternivå. Du är samhällsintresserad och har ett intresse för offentlig förvaltning och samhällsekonomi.

Övrigt
Praktiken är 20 veckor lång. Praktiken är oavlönad och gäller enbart för studenter som har praktik som en del av studierna.

Vår arbetsplats är på Sankt Eriksgatan 117 i Stockholm.

Mer information
Har du frågor om praktik på Riksrevisionen? Kontakta avdelningschef Mikael Halápi eller bitr. avdelningschef Lena Björck, båda nås på tfn 08-5171 4000.

Om Riksrevisionen
Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppdrag att genomföra oberoende granskning av statens verksamhet. Vår uppgift är att bedöma resultatet av statliga insatser, om skattepengar har använts effektivt och om myndigheter har redovisat sin verksamhet på ett rättvisande sätt. Resultatet av våra granskningar får ofta uppmärksamhet och ligger till grund för debatt och beslut om förändring i viktiga samhällsfrågor. Vi företräder också Sverige som nationellt revisionsorgan och bedriver utvecklingssamarbeten med revisionsmyndigheter i Afrika, Asien och östra Europa.

 

 

Dela detta jobb

Praktisera inom effektivitetsrevision under höstterminen 2021

Riksrevisionen