ekonomijobb.se

Linköpings kommun söker finanschef

Ort
Utgår

2021-09-26

Ansök nu

Linköpings kommun söker finanschef

Om arbetsplatsen

Ekonomistaben som leds av ekonomidirektören bidrar till att kommunen upprätthåller en god och hållbar ekonomisk hushållning på kort och lång sikt. Detta sker genom ekonomistyrningsregler, budgetering och uppföljning, i syfte att ha god ekonomisk kontroll på kostnader och intäkter och säkerställa en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet i kommunen.

Övriga ansvarsområden inom Ekonomistaben är kommunövergripande lokalförsörjning, beställningsansvar för upphandling, ekonomiadministration och kommunens finansverksamhet.

Finansverksamheten leds av finanschefen, som är underställd kommunens biträdande ekonomidirektör och har stöd i arbetet av två nära medarbetare.

Arbetsbeskrivning

I en växande stad som Linköping kommun med dess utmaningar är finansverksamheten en mycket viktig funktion för att utveckla kommunens ekonomi och verksamhet. Vi söker därför dig som lockas av att ha stor påverkan på kommunens fortsatta utveckling. Som finanschef kommer du att vara ytterst ansvarig för att säkerställa kommunens finanser. En viktig del av uppdraget är också att omvärldsbevaka faktorer som påverkar den finansiella marknadens utveckling. Viktiga arbetsuppgifter på både strategisk och operativ nivå kommer vara:

  • Framtagande av förslag till den politiska ledningen för beslut om koncerngemensamma och kommunspecifika finansiella styrdokument

  • Samverka i koncerngemensamma finansfrågor

  • Företräda kommunen i kontakter med finansmarknadens aktörer

  • Planering av kommunens likviditet

  • Ansvara för kommunens placerings- och låneportföljer

  • Ansvara för och utveckla/förbättra rutinbeskrivningar för kommunens strategiska finansförvaltning

  • Utveckling av finansförvaltningens riskkontroll och riskmätning

  • Omvärldsbevakning

Kvalifikationer

Vi söker dig som har relevant examen på högskole-/universitetsnivå inom ekonomi och som har flera års erfarenhet av att arbeta med finansiering och upplåning samt har hög kompetens inom finanschefens ansvarsområde. Du behöver inte ha erfarenhet av kommunal organisation men du måste förstå de villkor som gäller i en politiskt styrd organisation

Din kompetens och erfarenhet är viktig, men vi lägger även mycket stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi värdesätter att du har god analytisk förmåga och god helhetssyn. Du måste också vara en god pedagog, ha lätt för att samarbeta, samverka och för att skapa förtroendefulla relationer. Vi förutsätter även att du har hög integritet och ett etiskt förhållningssätt. Ett stort intresse för samhällsfrågor och det kommunala uppdraget är också en självklarhet.

Inget personligt brev i din ansökan

Linköpings kommun har valt att ta bort det personliga brevet ur rekryteringsprocessen. Istället ställer vi urvalsfrågor vid ansökan som ser till den sökandes motivation och intresse samt hur väl denne uppfyller tjänstens kravprofil. Målet är att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss.  

Information om tjänsten

Tillträde: 

Anställningsform: 

Sysselsättningsgrad: 

Antal lediga befattningar: 

Ref. nr: 7595

Dela detta jobb

Linköpings kommun söker finanschef

Linköpings kommun