ekonomijobb.se

Kommunledningskontoret - HR-staben, HR Ledningsstöd

Drivs du av att tillsammans med andra skapa förutsättningar för engagemang, utveckling och service i världsklass? Har du erfarenhet av kvalificerat HR-arbete på ledningsnivå? Då kan det här vara ditt nästa uppdrag i Uppsala kommun!

Uppsala brandförsvar är en gemensam organisation för kommunerna Tierp, Uppsala och Östhammar och arbetar på uppdrag av en gemensam räddningsnämnd. Uppsala kommun är värdkommun för räddningsnämnden, vilket innebär att alla medarbetare är anställda i Uppsala kommun. Uppsala brandförsvar består av drygt 400 medarbetare varav drygt 60 % är Räddningspersonal i Beredskap (deltidsbrandmän).

Läs mer om brandförsvarets verksamhet här Uppsala brandförsvar (https://www.uppsalabrandforsvar.se/)

HR-funktionen inom Uppsala kommun är organiserad inom kommunledningskontoret i en gemensam HR-stab och organisatoriskt ingår du i denna stab. Vi arbetar tillsammans för att säkra det verksamhetsnära stödet till förvaltningarnas chefer.

Vi söker nu en HR-chef som kommer att stödja Uppsala brandförsvar.

Tjänsten är placerad i säkerhetsklass och säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras.

Tjänst hos oss kan innebära att den anställde krigsplaceras vid Uppsala brandförsvar.

Ditt uppdrag
Vi erbjuder dig ett utmanande och roligt HR-uppdrag!

Som HR-chef för Uppsala brandförsvar ansvarar du för att utveckla och kvalitetssäkra förvaltningens och Uppsala kommuns HR-arbete, både strategiskt och operativt, utifrån verksamhetens mål och uppdrag. I din roll är du en del av förvaltningens ledning och ett nära stöd till brandchefen och övriga chefer. Du leder och planerar HR-arbetet i verksamheten tillsammans med ledningen samt i linje med processer och riktlinjer som HR stöttar i och som bidrar till att Uppsala brandförsvar och därmed Uppsala kommun är en attraktiv arbetsgivare. Du ingår också i ett team av HR-chefer och HR-partner som ger stöd till andra förvaltningar/verksamheter i Uppsala kommun och där samarbete över gränser och i uppdrag är en naturlig del i arbetet.

Kompetensförsörjning, ledarutveckling, lönebildning, arbetsmiljö och arbete med Uppsala kommuns värdegrundsarbete är väsentliga delar av det som är prioriterade områden inom Uppsala brandförsvar och i Uppsala kommun.

I ditt ansvar ingår även

• att säkra att kommunens arbetsgivarfrågor, riktlinjer, rutiner och återkommande processer för HR planeras, kommuniceras och följs upp
• dagligt och nära stöd till cheferna i löpande HR-frågor inom samtliga HR-områden
• stöd till chefer i förändringsarbete och vid behov driva förändringsledning
• relevant omvärldsbevakning av trender och nyheter inom HR-området i syfte att tillämpa ”best practice” samt hålla dig informerad om lagar och avtal på området
• att tillsammans med övriga HR-organisationen driva och utveckla arbetet med varumärket Uppsala inom verksamhetsområdet i syfte att säkra Uppsala kommuns kompetensförsörjning inom området
• samverkan och förhandling med fackliga organisationer

Inom HR-staben i Uppsala kommun arbetar vi med att ständigt förbättra och utveckla våra HR-processer, metoder och verktyg samt riktlinjer och rutiner. Vi arbetar tillsammans, gör skillnad och välkomnar nyskapande. Du är självklart en viktig länk mellan övergripande ledning och styrning inom HR och verksamhetens behov och utmaningar.

Din bakgrund
Vi söker dig som har gedigen erfarenhet av kvalificerat HR-arbete i en roll som HR-chef/HR-partner på ledningsnivå eller motsvarande och har en universitetsexamen inom HR-området eller annan högskoleutbildning som är relevant för tjänsten.

Har du arbetat i en större organisation med en bredd av HR-frågor är det meriterande, liksom erfarenhet från området som brandförsvaret och räddningstjänsten har som sitt kärnuppdrag. Vi värdesätter erfarenhet av arbete med ledarutveckling och arbetsmiljöfrågor liksom kunskap om och intresse av förändringsarbete och kompetensförsörjning. Ledarerfarenhet är också meriterande samt vana av att arbeta och åstadkomma resultat genom ett verksamhetsnära perspektiv.

För att lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du har god förmåga att se frågor i ett helhetsperspektiv i ett större sammanhang, tänker övergripande och kan se de långsiktiga konsekvenserna av ditt arbete.

Du tar ansvar för ditt arbete och driver det framåt för att, tillsammans med andra, nå resultat och du ser hellre möjligheter i förändringar än tvärtom. Vi värdesätter att du är inlyssnande och på ett framgångsrikt sätt kan anpassa ditt sätt att kommunicera och samarbeta med andra utifrån en gemensam målbild.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Åsa Virdhall, enhetschef HR-staben, 018-727 12 23, Elisabeth Samuelsson, brandchef, 018-727 30 01, Cecilia Kiraly, HR-chef Uppsala brandförsvar, 018-727 23 17, eller Hans Röllgårdh, HR-specialist, 018-727 22 83.

Fackliga företrädare:
Maria Persson, Akademikerförbundet SSR, 018-727 24 24
Jonny Eliasson, Jusek, 018-727 22 12
Liselotte Ehn, Vision, 018-727 49 49

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till kommunledningskontoret. Här jobbar du tillsammans med medarbetare på staber för kommunikation, HR, IT, ekonomi och upphandling samt avdelningarna kvalitet och planering, utveckling och utredning, hållbarhet, säkerhet och beredskap samt kansli. På kommunledningskontoret ligger även organisationerna för näringsliv och destination samt gemensam service. Kommunledningskontoret är länken mellan våra förtroendevaldas beslut och kommunens alla verksamheter. Vårt uppdrag är bland annat att driva övergripande frågor inom demokrati, samhälls- och näringslivsutveckling samt ekologisk och social hållbarhet.

Mer information om Uppsala kommuns organisation hittar du på uppsala.se (https://www.uppsala.se)
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun.

Logo

HR-chef Uppsala brandförsvar

Företag Uppsala kommun
Ort
Utgår

2019-09-25

Ansök nu

Dela detta jobb