ekonomijobb.se

Länsstyrelsen är Sveriges mest mångsidiga myndighet med viktiga uppgifter inom förvaltning och tillsyn. Vi har bred kunskap inom frågor som rör miljö, natur, samhällsutveckling, landsbygd, krisberedskap och många andra samhällsnyttiga områden.

Vi ser till att riksdagens och regeringens beslut genomförs och samordnar länets intressen för en hållbar utveckling i länet. Vi har en viktig uppgift att väga samman perspektiv och tillföra kunskap för att fatta de bästa besluten för Gävleborgs människor, djur och natur.

På Länsstyrelsen Gävleborg arbetar cirka 200 personer, där de flesta är placerade i Gävle. Vi strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. Därför har Länsstyrelsen startat ett arbete för att bli HBTQ-certifierade. Handlingskraft, professionalitet och förståelse är ledorden i vår värdegrund. Den ska genomsyra allt vi gör på alla nivåer och vara ett stöd i vårt dagliga arbete.

På Enheten för Natur arbetar vi med uppgifter i anslutning till naturreservatsbildning, skötsel av skyddade områden, artskydd och viltfrågor. Sammanlagt är vi ca 40 personer.

Länsstyrelsen i Gävleborgs län förvaltar ett antal fastigheter i länet och Färnebofjärden och Hamra nationalparker på uppdrag av Naturvårdsverket. Förvaltningen innebär ekonomisk, juridisk och teknisk förvaltning. 

Länsstyrelsen i Gävleborg vill därför förstärka personalstyrkan med en tjänst för detta ändamål.

Arbetsuppgifter

Fastighetsförvaltning på länsstyrelsen är en administrativ uppgift och sker utifrån Naturvårdsverkets vägledning för förvaltning av fastigheter. Arbetsuppgifterna kan variera över tid utifrån vad som är på gång inom verksamheten. Det som ingår i varierande grad inom respektive uppdrag är:

Juridisk förvaltning

 • upprätta och upprätthålla olika nyttjanderättsavtal (t ex för bete, parkeringsplatser el annat).
 • begära servitut i samband med fastighetsbildning (t ex väg).
 • vara med i vägförrättningar och planera för andelstal.
 • jobba med reservatsgränsfrågor.
 • upprätta och upprätthålla olika arrenden som jakt och fiske.
 • säkerställa att vi följer myndighetskrav, vägledningar och gällande regelverk avseende fastighetsförvaltning.
 • uppdatera databaser med aktuella uppgifter.

Ekonomisk förvaltning 

 • hantera in och utbetalningar för hyror, arrenden nyttjanderätter mm.
 • genomföra redovisningar.

Teknisk förvaltning

 • skriva och upprätthålla underhållsplaner, driftsplaner, investeringsplaner för byggnader och anläggningar.
 • jobba med säkerhetsfrågor för stugor och anläggningar.
 • utveckla miljöhänsyn och effektiv energianvändning i fastighetsförvaltningen och rapportera enligt instruktioner från naturvårdsverket.
 • arbeta med digitalt kartmaterial.

I tjänsten ingår även att ha dialog och samverkan med vår uppdragsgivare, Naturvårdsverket samt att samordna fastighetsförvaltningen inom avdelningen.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har lantmäteriutbildning, kartingenjörsutbildning, fastighetsförvaltningsutbildning eller annan utbildning som vi bedömner som likvärdig. Du har erfarenhet av att arbeta inom juridisk-, ekonomisk- och tekniskförvaltning eller inom andra områden som vi bedömer vara relevanta för att kunna utföra uppdraget. Du har även god datorvarna och god förmåga att kommunicera på svenska samt innehar b-körkort.

Det är en merit om du har dokumenterad erfarenhet av administration, juridik för avtal, vägfrågor, förrättningar, arrendefrågor, GIS-arbete, fastighetsrätt, tolka och följa jordabalken. Det är även önskvärt med erfarenhet av fiskelagstiftning samt ägandefrågor för vatten.

Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du trivs med att jobba med människor och hålla god ordning. Du är självgående och har god samarbetsförmåga. Det är även viktigt att du är initiativtagande, strategisk, visar gott omdöme. Jobbet som fastighetsförvaltare innebär att det är du som är specialisten på frågorna på avdelningen och får ta eget ansvar och stötta andra.

Anställningsvillkor

Denna tjänst är säkerhetsklassad, det innebär att du måste vara svensk medborgare och att registerkontroll kommer att göras vid en anställning. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.

Anställningsform: Tillsvidareanställning, vi tillämpar provanställning.
Omfattning: 100%
Tillträde: 2020-10-01 eller enligt överenskommelse
Diarienummer: 4731-2020
Senaste ansökningsdag: 2020-08-17

Ansökan

För att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar samt för att säkerställa kvaliteten i vår urvalsprocess görs ansökan via rekryteringssystem Reachmee. Ansök genom att klicka på knappen Ansök längst ner på sidan. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot en fastställd kompetensprofil samt mot andra sökande.

Information
Läs mer om Länsstyrelsen på vår hemsida www.lansstyrelsen.se/gavleborg

Inför rekryteringsarbetet har Länsstyrelsen tagit ställning till rekryteringskanaler och gjort vårt medieval. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare och rekryteringssajter.

Kontaktpersoner

Anna Jansson

Funktionsansvarig

010-225 15 53

anna.jansson@lansstyrelsen.se

Carola Orrmalm

Handläggare

010-225 12 02

carola.orrmalm@lansstyrelsen.se

Linda Svensson

Handläggare

010-225 12 06

 

Karin Gadde Jennische

Saco/S

010-225 15 71

 

Gustav Hartzell

OFR-S

010-225 12 24

Logo

Fastighetsförvaltare

Ort
Kategorier
Utgår

2020-08-17

Ansök nu

Dela detta jobb