ekonomijobb.se

Om jobbet
Idag är vi helt beroende av IT-tjänster, både inom privat och offentlig sektor. Hela det moderna samhället är uppbyggt på att IT-tjänster fungerar. Driftavbrott och dataförluster får stora och oöverskådliga konsekvenser, oavsett om de beror angrepp eller på egna misstag. Incidenter drabbar inte bara den enskilda verksamheten, utan även konsumenter och samhället i stort.

Sådana svårbedömda kaskadeffekter beror på att allt fler IT-system hänger ihop idag. Företag samarbetar mer. Man fokuserar på det man är bra på och köper in hjälp för övriga områden. Flera företag ingår i samma ekosystem och blir därför beroende av varandra och av varandras IT-tjänster. Det ställer nya krav på säkerhetstänkande och kvalificerad riskhantering.

För ett par år sedan var det mycket ovanligt att företag och myndigheter skyddade sig genom att teckna cyberförsäkringar, men marknaden har vuxit snabbt på senare år. Länsförsäkringar var först ut med att inkludera cyberskydd som en del i sin vanliga företagsförsäkring och som en följd av detta har den svenska marknaden helt förändrats under 2019, med tiotusentals nya försäkrade verksamheter.

Därmed öppnas också helt nya möjligheter för att utveckla affären genom analys av kunddata. Aktuarisk analys av incidenter kan förbättra prissättningen och automatiserad modellering av hoten i de försäkrades IT-miljöer kan möjliggöra nya former av skadeförebyggande arbete. Genom att förbättra de modeller och antaganden som ligger till grund för produkten bidrar vi till att öka hela samhällets cybersäkerhet. Eftersom Länsförsäkringar är den största cyberförsäkringsgivaren i norra Europa får förbättringar hos oss snabbt och stort genomslag!

Examensarbetet genomförs i samarbete med RISE Research Institutes of Sweden.

Vem är du?
Du är student på masternivå och behörig att påbörja ditt examensarbete. Troligen är du inriktad på finansiell matematik, matematisk statistik, cybersäkerhet eller datalogi.

Om oss
Vi har länsförsäkringsbolagens uppdrag att bedriva gemensamma affärer inom bank och försäkring, utvecklingsarbete och ge service inom områden som skapar effektivitet och skalfördelar. Vi är en ansvarsfull och attraktiv arbetsgivare som främjar hälsa och bidrar till ett hållbart arbetsliv. Vi vill med en god företagskultur och tydliga värderingar bidra till att attrahera och behålla de bästa medarbetarna. Vi är en lärande organisation med stark tilltro till självledarskap. Tycker du om att leda dig själv och utveckla din fulla potential kommer du att trivas hos oss. Vi arbetar aktivt med mångfald och inkludering.

Mer information och ansökan
Låter detta intressant? Då vill vi veta mer om dig! Vi arbetar med löpande intervjuer och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så tveka inte att söka redan idag. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta John Bergström på john.bergstrom@lansforsakringar.se

Examensarbetet genomförs under vårterminen 2020. Under den tid som examensarbetet pågår är du visstidsanställd hos oss. Examensarbetet arvoderas dels med en mindre månadslön, dels med en slutsumma som utbetalas när examensarbetet är godkänt av lärosätet.

Examensarbete inom cyberförsäkring

Ort
Utgår

2020-02-11

Ansök nu

Dela detta jobb