ekonomijobb.se

Företagslogga

Ekonomichef

Företag Gislaveds kommun
Ort
Utgår

2021-07-04

Ansök nu

Ekonomichef

Välkommen till oss i Gislaveds kommun. Här får du möjlighet att göra en insats för våra invånare på olika sätt. Vårt uppdrag handlar om att bygga vårt samhälle och vi välkomnar dig att forma det tillsammans med oss. Vi erbjuder: En modig arbetsgivare - goda utvecklingsmöjligheter - förutsättningar för att du ska må bra.

Beskrivning
Vi är en modig arbetsgivare i framkant vad gäller utveckling och ledning. Vi erbjuder ett gediget chefsutvecklingsprogram för att stärka och utmana dig som chef och ledare så att du kan utveckla såväl medarbetare som verksamhet. Som chef i Gislaveds kommun står du för skillnaden mellan en fungerande verksamhet och en mycket bra verksamhet. I ditt ledarskap är du modig och nyfiken. Du vågar prova nya idéer som ligger i tiden med dagens och morgondagens krav från omvärlden. Du värnar om ditt område men utgår alltid från ett helhetsperspektiv för Gislaveds kommun.

Arbetsuppgifter
Tjänsten som ekonomichef är en central roll inom kommunkoncernen och du förväntas aktivt bidra till både strategisk och operativa utveckling, främst ur ett ekonomiskt och finansiellt perspektiv. Som ekonomichef har du det övergripande ansvaret för kommunens ekonomi och du leder ekonomiavdelningens arbete. Du har också en viktig roll i att delta i kommunens fortsatta utveckling och expansion utifrån ett ekonomiskt perspektiv. I uppdraget ingår även uppföljning och analys av ekonomin i förhållande till den verksamhet som bedrivs, d v s att kommunen får rätt verksamhet för avsatta ekonomiska resurser.

Som ekonomichef har du en viktig strategisk roll och det övergripande ansvaret för att leda, stödja och samordna kommunens samtliga ekonomiprocesser. I detta ansvar ingår också ekonomistyrningen för kommunens bolag och deltagande i Gislaveds Kommunhus AB, kommunens moderbolag för de kommunala dotterbolagen.  Ekonomiska och finansiella frågor rapporterar du till kommundirektören och har ett nära samarbete med den politiska ledningen i relevanta frågor. Du ingår i kommunstyrelseförvaltningens och kommundirektörens övergripande ledningsgrupper.

I dina arbetsuppgifter ingår huvudansvaret för att effektivisera och förvalta kommunens löpande ekonomiska verksamhet och redovisning. Uppdraget förutsätter mycket goda ledaregenskaper och gedigen erfarenhet av ekonomiprocesser, ekonomistyrning samt budgetarbete. Du leder och utvecklar kommunens ekonomistyrning gällande strukturer och processer, budget, resursfördelning, uppföljning, internkontroll, årsredovisning samt målstyrning ur ett ekonomiskt och kvalitativt perspektiv.

Ekonomiavdelningen är en expert- och stödfunktion och som idag består av två enhetschefer, upphandlare, och medarbetare inom ekonomiområdet. Du leder och utvecklar avdelningen med ett coachande och utvecklande förhållningssätt. Du företräder även Gislaveds kommun i ekonomiska frågor avseende kommunalt ägda bolag och i andra externa sammanhang t ex regionala ekonomichefsträffar.

Kommunen är inne i ett intensivt utvecklingsskede. Arbetet med struktur och utveckling av den ekonomiska styrningen måste fortsätta. Kommunens visioner och planer kring expansion ställer stora krav på investeringar och exploatering samt drift och underhåll. Detta påverkar starkt kommunens framtida ekonomi och ekonomichefens kunskaper och engagemang är av största betydelse.

Kvalifikationer
Du är en nyfiken och förändringsbenägen ekonom som vill utvecklas tillsammans med oss. Du är analytisk och har välgrundade idéer och erfarenheter när det gäller ekonomi och ser möjligheter. Du är pålitlig, lojal, flexibel och har lätt att arbeta med olika konstellationer utifrån ett förhållningssätt. Du har relevant akademisk utbildning, har erfarenhet av liknande roller inom offentlig verksamhet och är van att arbeta i ledande befattning. Du behöver ha en gedigen erfarenhet och kompetens inom finansiering och redovisning. Du har goda kunskaper och erfarenheter av att arbeta i affärssystem samt i officepaketet och är en god kommunikatör både i tal och skrift. Det är viktigt att du på ett pedagogiskt och tydligt sätt kan förklara ekonomiska sammanhang.

Ditt ledarskap är djupt förknippat med din förmåga att kommunicera. Hos oss innebär det att du leder verksamheten genom att bygga relationer och skapa delaktighet. De fyra viktigaste kommunikativa förmågorna för en chef i Gislaveds kommun är engagemang, tydlighet, lyhördhet och analytisk förmåga. Tillsammans med dina medarbetare främjar du nya tankar och idéer som för Gislaveds kommun framåt.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att din syn på ledarskap överensstämmer med vår.

Vill du vara en del av vår framgång? Välkommen med din ansökan!

För frågor om tjänsten är du välkommen att höra av dig till:

Anders Langhard - Chefspoolen i Göteborg
anders.langhard@chefspoolen.se
0704-027740

Dela detta jobb

Företagslogga
Ekonomichef

Gislaveds kommun