ekonomijobb.se

Ekonom med ansvar för EDP-rapportering

Företag Riksgälden
Ort
Kategorier
Utgår

2019-03-31

Ansök nu

Ekonom med ansvar för EDP-rapportering

Sverige lämnar uppgifter till EU-kommissionen rörande den offentliga sektorns ekonomiska ställning och utfall. Detta görs inom ramen för den så kallade EDP-rapporteringen (Excessive Deficit Procedure – förfarande vid alltför stora underskott). Uppgifterna lämnas till EU:s statistikorgan Eurostat två gånger per år.

Statistiska centralbyrån (SCB) ansvarar för nationalräkenskaperna (NR) och samordnar EDP-rapporteringen för Sveriges del. ESV tar fram underlag för den statliga sektorn i de reala räkenskaperna och svarar för ett antal tabeller för den statliga sektorn i EDP-rapporteringen. Riksgälden lämnar in underlag till ESV gällande reala och finansiella räkenskaper.

Förutom rapporteringen bedrivs samarbete i projektform med SCB, ESV och Riksgälden för att förbättra underlaget till nationalräkenskaperna samt de metoder som används för sammanställning och avstämning.

Som ekonom hos oss med övergripande rapporteringsansvar för EDP blir du en nyckelperson inom ditt område. Du kommer att vara placerad på enheten Ekonomi inom avdelningen Stöd. Du har många kontaktytor internt, främst med Skuldförvaltningen och Garanti och finansiering. Du har även många kontaktytor externt där samverkan med SCB och ESV ingår. Du är Riksgäldens kontaktperson för EDP-rapportering.

Arbetsuppgifter

I arbetet ingår att:

• Övergripande ansvar för de uppgifter som Riksgälden lämnar till ESV och SCB i huvudsak underlag till Nationalräkenskaper och EDP-rapportering.
• Arbeta med vidareutveckling, sammanställning och avstämning av EDP-rapporteringen.
• Leda Riksgäldens interna projektgrupp samt representera Riksgälden i den projektgrupp som bedrivs tillsammans med SCB och ESV.
• Ansvarig för att bevaka förändringar i aktuella regelverk och informera om dess påverkan för verksamheten och Riksgäldens EDP-rapportering.
• 
Kompetens

Vi söker dig med minst treårig högskoleutbildning inom ekonomi, nationalekonomi eller annan utbildning eller erfarenhet som vi anser vara likvärdig och relevant. Du ska ha minst 5 års arbetslivserfarenhet som vi bedömer relevant för anställningen.

Du ska ha:

• God kunskap och förståelse för redovisning av finansiella instrument
• Förmåga att bedriva analytiskt självständigt arbete
• Förmåga att sätta dig in i och tolka komplexa regelverk exempelvis internationella standarder
• Goda kunskaper i svenska och engelska, skriftligt och muntligt

Det är meriterande om du har erfarenhet av finansiell redovisning och gärna kring ränte-och valutainstrument. Har du erfarenhet av framställning av reala och eller finansräkenskaper är det också meriterande.

Ekonomienheten består av funktionerna redovisning, ekonomistyrning, arkiv och diarium, administrativt stöd samt upphandling och miljö. Enheten består av 18 medarbetare varav en biträdande enhetschef. Enheten ingår som en av tre enheter i Stödavdelningen.

Som person är du analytisk och strukturerad. Du är en god kommunikatör med ett starkt eget driv och kan både initiera nya lösningar och slutföra det du påbörjat. Rollen innebär en spännande blandning av operativa och strategiska frågor, teamarbete och eget arbete. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Ansökan

Välkommen med din ansökan via www.riksgalden.se/jobb senast den 31 mars. Ange referens RG 2019/198

Om du vill veta mer om tjänsten är välkommen att ringa ekonomichef Maria Nilsson, 08- 613 52 17.

Arbetsprover och arbetspsykologiska tester kan ingå som en del av rekryteringsprocessen. Vi tillämpar normalt sex månaders provanställning.

Urvalet av kandidater sker löpande. 

Riksgälden spelar en viktig roll i samhällsekonomin och på den svenska finansmarknaden. Vi ser till att statens pengar hanteras effektivt.

Riksgälden erbjuder medarbetarna en modern, tillgänglig och utvecklande arbetsplats med ett gott samarbetsklimat. Möjligheten att påverka är stor och kraven på kvalité är höga, samtidigt som vi värnar balansen mellan privatliv och arbetliv. Riksgälden erbjuder friskvård och har en aktiv personalförening. Vi är ca 190 medarbetare och vi finns i moderna lokaler i centrala Stockholm.

Som anställd vid Riksgälden kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov. Svenskt medborgarskap är ett villkor där anställning är placerad i säkerhetsklass. Det innebär att registerkontroll kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i Säkerhetsskyddslagen

Välkommen till oss. Vi behöver fler stjärnor i statens lag!

Dela detta jobb

Ekonom med ansvar för EDP-rapportering

Riksgälden