ekonomijobb.se

logga

Ekonom / Controller 50%

Företag Jurek
Ort
Utgår

2021-05-30

Ansök nu

Ekonom / Controller 50%

Ekonom / Controller sökes på deltid ca 50 %
Servicestöd inom Ängelholms kommun ger professionellt stöd och service inom ekonomi och kvalitet, HR och kommunikation för att uppfylla kommunfullmäktiges uppställda mål och bidra till att nå Ängelholms vision. Allt syftar till att medborgarens behov av god service, tillgänglighet och trygghet blir tillgodosett.

Uppdragsansvarig ekonom/controller som upphandlingen omfattar kommer att tillhöra Budgetenheten som är en del av Ekonomi och kvalitet i Servicestöd.
Budgetenhetens uppdrag är att ge råd, stöd och service till verksamheterna och förtroendevalda i olika ekonomirelaterade frågor. Vidare tar budgetenheten fram underlag och är ett stöd till verksamheterna och de förtroendevalda i budgetprocessen och i det ekonomiska uppföljnings- och prognosarbetet.

Enheten utvecklar och medverkar också i arbetet att ta fram ekonomiska styrsystem, exempelvis modeller för resursfördelning och interndebitering. Enheten upprättar även underlag till bokslut och årsredovisning samt driver och utvecklar kommunens beslutsstödsystem Hypergene tillsammans med huvuduppdragen och övriga Servicestöd.

Förekommande arbetsuppgifter:

 • Arbete med delårsbokslutet som exempelvis periodisering och prognosarbete. Detta innefattar bland annat kommunens alla fastighetskostnader som hanteras av fastighetsenheten samt mark- och exploateringsverksamhet. Vi använder Hypergene för prognosinlämnande.

 • Stödja cheferna inom Servicestöd/kommunledning i deras inlämnande av ekonomisk rapport efter oktober månad (driftbudget). Vi använder Hypergene för prognosinlämnande.

 • Bistå verksamheten i arbetet med budget 2022.

 • I förekommande fall sammanställa, kvalitetssäkra och registrera budgetposter för år 2021 i beslutsstödsystemet Hypergene.

 • Viss fakturahantering och visst stöd till annan personals fakturahantering i Proceedo/Raindance.

 • Rättningar i bokföringen.

 • Utföra i övrigt förekommande beräkningar/ekonomiska utredningar/besparingsförslag inom Servicestöd/kommunledning

 • Vara projektekonom för EU-projektet Naturturism Rönne Å och Ringsjöarna

 • Vid behov delta i Budgetenhetens möten.

 • I övrigt förekommande arbetsuppgifter i rollen som ekonom/controller i kommunal verksamhet.

Krav för tjänsten:

 • ha kännedom om, samt följa och tillämpa, de lagar, författningar, tillämpningsföreskrifter och övriga anvisningar som gäller för uppdraget

 • god datorvana och behärska relevanta och vanligt förekommande beräknings-, analys- och kontorsprogram.

 • ha god organisationsförmåga

 • ha god samarbetsförmåga

 • vara noggrann

 • arbeta systematiskt med framförhållning

 • ha god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska

 • uppträda professionellt

Erfarenhet och kompetens:

 • minst fem (5) års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom primärkommunal verksamhet som konsult alternativt primärkommunal anställning

 • relevant högskoleutbildning eller motsvarande

 • god kännedom om primärkommunal verksamhet och dess regelverk

 • erfarenhet av att arbeta med mark- och exploateringsredovisning

 • mycket goda kunskaper i Officepaketet

 • erfarenhet av arbete i Hypergene som ekonom

Du erbjuds:
Ett spännande konsultuppdrag hos vår kund på ca 50 % med start 2021-08-09 – 2021-12-31. En enstaka dag kan bli aktuell för överlämning av arbetsuppgifter inom tjänsten. Om en dag för överlämning kommer att behövas kommer denna dag att vara under juni månad, v 23.

Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig Rekryteringskonsult Karin Thorstensson på karin.thorstensson@jurek.se eller 073-980 69 27
Vi går igenom ansökningar och intervjuar löpande, så skicka in din ansökan redan idag!

Dela detta jobb

logga
Ekonom / Controller 50%

Jurek