ekonomijobb.se

logga

Controller till Sundbyberg

Företag Jurek
Ort
Kategorier
Utgår

2020-07-17

Ansök nu

Controller till Sundbyberg

Arbetsbeskrivning

Sundbybergs stad är en av Sveriges snabbast växande städer och har ett flertal gånger utsetts till "årets superkommun". Staden är inne i en spännande expansiv fas med planer på omfattande utbyggnad av såväl bostäder som infrastruktur.

Sundbyberg Avfall och Vatten AB (SAVAB) är ett helägt kommunalt bolag och ingår i koncernen Sundbybergs Stadshus AB. Bolagets ansvar är att på ett säkert, långsiktigt och hållbart sätt leverera dricksvatten, ta hand om avloppsvatten och samla in avfall från stadens invånare och kunder. Arbetsplatsen är i lokaler i Hallonbergen centrum. Vid årsskiftet kommer verksamheten att flytta in i helt nyrenoverade lokaler.

Ledning av ekonomiarbetet i bolaget och övergripande ansvar för bolagets löpande redovisning. Ekonomiarbetet sker med stöd av ekonomiassistent på SAVAB och köp av tjänster från Fastighets AB Förvaltaren (publ) som är ett av Sundbybergs stadshus helägda dotterbolag och som ingår i samma bolagskoncern. Förvaltaren hanterar stor del av den löpande redovisningen som t ex leverantörsreskontra, lönehantering, skatt och deklarationer, mm. Förvaltaren är också systemförvaltare för ekonomisystemet.

 • Konsultativt ekonomistöd och ansvar för utveckling av ekonomirutiner. Utvecklingsarbete sker genom processkartläggning och dokumentation. Pågående utvecklingsarbete innefattar t ex rutiner för projektredovisning och framtagande av ny projektmodell, införande av nytt BI-system och liknande.
 • Övergripande ansvar för månadsbokslut, tertialbokslut och årsbokslut, sammanställning av bokslut med bokslutsspecifikationer, underlag till revisorer och rapportering till bolagsledning och styrelse.
 • Årsredovisning och verksamhetsberättelse
 • Ansvar för ekonomisk rapportering till VD, ledningsgrupp och styrelse och andra intressenter
 • Budgetarbete
 • Uppföljning och prognosarbete
 • Leda arbetet med att upprätta internkontrollplan/tillsyn av internkontroll
 • Taxearbete för Avfall och VA.
 • Likviditetsplanering (med stöd av Förvaltarens finansfunktion)
 • Ansvar för bolagets styrdokument gällande ekonomisk redovisning och styrning såsom t ex attest och delegation
 • Ansvar för rapportering till SCB
 • Nyckeltal och underlag för statistik (till t ex branschorganisationer som Avfall Sverige och Svenskt vatten).
 • Analysarbete/kostnadsberäkningar
 • Ansvar för anläggningsregistret (med stöd av Förvaltarens ekonomifunktion)
 • Delta i koncernbolagsmöten gällande ekonomifrågor, verksamhetsuppföljning, intern kontroll och liknande.

Konsulten förväntas klara av ovan arbetsuppgifter inom givna deadlines.

Vem är du?

Vi söker dig som har en gedigen erfarenhet av rollen som controller och tidigare har jobbat minst 5 år med liknande uppgifter. 

Kompetenskrav:

 • Ekonomiutbildning på högskola/universitetsnivå och minst 5 års erfarenhet av arbete inom ekonomiområdet i en liknande funktion som controller/ekonom i ett bolag. Meriterande med erfarenhet från arbete i kommunalt bolag eller från kommunal sektor.
 • God erfarenhet av Excel och van användare av affärssystem samt intresse för BI-system.

Meriterande kompetens:

 • Meriterande med tidigare erfarenhet inom VA och avfallsverksamhet.
 • Meriterande med erfarenhet av Agresso, Stratsys, 2C8, EDP Future.

Vi ser att du är strukturerad, analytisk och självgående. Du planerar arbetet i förväg och sätter upp deadlines. Du tar ansvar för dina uppgifter, tar initiativ samt uppnår resultat. Du har god samarbetsförmåga och värdesätter samverkan och dialog samtidigt som du är tydlig i din kommunikation och kan förmedla information på ett pedagogiskt sätt.

Du erbjuds

Du erbjuds en roll som controller på Sundbybergs stad. Uppdraget är preliminärt satt på 1 år med start den 14 september. Kunden har 38h/veckor och tiderna är förlagda till kontorstider med möjlighet till viss flextid. SAVAB lyder under säkerhetsskyddslagen och en säkerhetsprövning kan därför komma att bli aktuell.

Arbetsuppgifterna nedan utförs på plats hos SAVAB (om inte andra rekommendationer från Folkhälsomyndigheten gäller).

Under uppdragstiden kommer du vara anställd av Jurek Rekrytering & Bemanning. Vid frågor angående tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig konsultchef Gabriel Spennare via mail: gabriel.spennare@jurek.se

Om verksamheten

Jurek Rekrytering & Bemanning är ett starkt växande företag med fokus på flexibla och kundanpassande rekryterings- och bemanningslösningar. Genom vårt nytänkande och entreprenöriellt arbetssätt är vi unika i Sverige idag. Våra uppdrag är främst inom juridik, ekonomi, HR, administration samt marknad och management.

Dela detta jobb

logga
Controller till Sundbyberg

Jurek