ekonomijobb.se

Förbundskontorets uppdrag handlar till stora delar om att hålla samman hela Byggnads verksamhet samt att driva och påverka debatten i samhället. Allt för att tillvarata medlemmarnas intressen och förbättra villkoren inom byggbranschen.

Ekonomifunktionen bemannas idag av följande roller: Ekonomiskt ansvarig i förbundsledningen, en finansiell controller samt en internrevisor. Löpande ekonomiadministration finns i ett annat bolag. Det är snart dags för vår internrevisor att gå i pension och vi behöver då en ersättare. Vill du vara med i ekonomiteamet och driva och utveckla interna processer för revision och verksamhetsuppföljning gör du rätt i att söka till oss!

Huvudsakliga arbetsuppgifter är

Att genomföra revision i Byggnads regioner runt om i Sverige och bistå i deras bokslutsarbete. Tjänsten innebär även att följa upp verksamheten och de övergripande beslut som fattas. Att vara ett särskilt stöd för hela Byggnads i redovisningsrelaterade frågor men att även bidra till utveckling av arbetsprocesser, rutiner och system inom hela ekonomiområdet.

Periodvis förekommer en del resor i landet.

Exempel på arbetsuppgifter:

 • Utföra löpande revision på Byggnads regioner, både ekonomi och verksamhet.
 • Bistå regionerna i arbetet med bokslut och årsredovisningar.
 • Upprätta inkomstdeklarationer för regioner och förbund med bolag.
 • Bevaka omvärlden ur ett redovisningsperspektiv.
 • Bistå förtroendevalda revisorer i deras granskningsarbete.
 • Följa upp regionernas verksamhet mot satta mål och beslut.
 • Ge internkonsultativt stöd och utbildningar i olika typer av ekonomirelaterade frågor.
 • Leda/ delta i projekt.

Formell kompetens – önskvärda kvalifikationer

UTBILDNING OCH ERFARENHET

 • Högskoleexamen med inriktning på redovisning och revision.
 • Erfarenhet och kompetens att genomföra bokslut, deklarationer och revisioner.
 • Stor erfarenhet av affärssystem. Byggnads använder idag främst Visma Control och Insikt.
 • Förmåga att på ett lättförståeligt sätt kunna redogöra och beskriva ekonomiska begrepp samt resultat.
 • Goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift.
 • God kunskap i Excel och Officepaketet.

PERSONLIG KOMPETENS

 • Strategisk och ha förmåga att se helheten men även ha sinne för detaljer.
 • Målmedveten, drivande, strukturerad och kunna prioritera.
 • Lyhörd, bra på samarbete och kommunikativ.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Vi eftersträvar mångfald när det gäller ålder, kön och kulturell bakgrund. Vi förutsätter att du delar arbetarrörelsens värderingar.

Närmare upplysningar om tjänsten lämnas av Magnus Nordlund, 010-601 10 76. Du kan också tala med Maria Andersson, facklig företrädare, 010-601 1038. På Byggnads hemsida kan du läsa mer om vår ekonomi i vår Verksamhetsberättelse.

Tjänsten är en tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.

Om Byggnads

Byggnads är fackföreningen för alla byggnadsarbetare. Tillsammans är vi över 100 000 starka, stolta och trygga medlemmar. Vi arbetar för bättre löner och säkrare arbetsmiljö. Byggnads organiserar ett 80-tal yrkesgrupper och är medlem i LO. Vi strävar efter mångfald, jämlikhet och rättvisa.

logga

Byggnads förbundskontor söker kombinerad Internrevisor och Verksamhetscontroller

Företag Byggnads
Ort
Utgår

2020-05-28

Ansök nu

Dela detta jobb