ekonomijobb.se

Arbetsmarknadsekonom/analytiker till SCB

Ort
Kategorier
Utgår

2019-12-22

Ansök nu

Arbetsmarknadsekonom/analytiker till SCB

Statistikmyndigheten SCB förser samhället med statistik för beslutsfattande, debatt och forskning, på uppdrag av regeringen, myndigheter och forskare. Vår statistik bidrar till en faktabaserad samhällsdebatt och väl underbyggda beslut. Det är vi som beräknar bland annat befolkningstillväxten, bruttonationalprodukten och konsumentprisindex. Utvecklingen av våra statistiska metoder och IT-system baseras på aktuell vetenskap och beprövad erfarenhet.   

Vi har en aktiv och omfattande roll i det internationella statistiksamarbetet. Vi är också en viktig del av det svenska biståndsarbetet och våra medarbetare deltar i uppbyggnaden av statistikverksamheter runt om i världen.

Vi är 1 200 medarbetare, huvudsakligen i Örebro och Stockholm, som utvecklar, framställer och sprider statistik. Söker du meningsfulla arbetsuppgifter som bidrar till ett demokratiskt samhälle är SCB arbetsgivaren för dig.

Arbetsbeskrivning

Arbetsmarknadsstatistiken utgör ett viktigt underlag för analys, utredning, forskning och politiska beslut. Statistiken framställs på olika avdelningar på SCB men också på andra myndigheter.

Samtidigt som informationsbehoven tenderar att öka, har förutsättningarna för att studera utvecklingen på arbetsmarknaden genom urvalsundersökningar försämrats. Omvärlden förändras och individers vilja att delta i undersökningar har minskat väsentligt. Det är därför nödvändigt att utveckla nya metoder och även hitta andra datakällor som kan ersätta direktinsamling eller i vart fall minska behovet av dessa.

Mot denna bakgrund har SCB påbörjat ett stort arbete med att analysera och kartlägga dagens användning och behov av arbetsmarknadsstatistik och med utgångspunkt från detta göra en bred genomlysning av tillståndet för statistiken. Arbetet omfattar även att ta fram förslag till ny statistik som beskriver den svenska arbetsmarknaden.

En särskild arbetsgrupp har bildats på SCB för detta arbete och denna grupp behöver nu förstärkas med en person med bred och långvarig erfarenheter av att arbeta med arbetsmarknadsanalyser. Placering kan vara i Stockholm eller Örebro.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna innebär att:

  • medverka i kartläggning av hur arbetsmarknadsstatistik används av olika aktörer i samhället
  • medverka i kartläggning av hur andra länder har utformat och utvecklar sin arbetsmarknadsstatistik
  • delta i analyser kring användarbehov och vilka datakällor som behövs för att möta dessa behov på ett kostnadseffektivt sätt
  • ha kontakter med såväl interna som externa statistikanvändare

Kvalifikationer

Du har:
• akademisk examen, gärna inom nationalekonomi eller statistik
• arbetslivserfarenhet av kvalificerade arbetsmarknadsanalyser
• arbetslivserfarenhet av att skriva kvalificerade rapporter eller analyser inom arbetsmarknadsområdet
• förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på och svenska och gärna engelska

Du bör ha intresse av samhällsekonomiska frågor och utveckling av statistik som beskriver arbetsmarknaden. Det är också värdefullt om du har ett brett kontaktnät med kvalificerade statistikanvändare som gör analyser inom arbetsmarknadsområdet. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och för den här tjänsten behöver du ha en god analytisk förmåga, vara självgående och kunna arbeta självständigt såväl som tillsammans med andra. Du bör också ha förmåga att framträda i offentliga sammanhang och hålla presentationer.

Givetvis hoppas vi att du delar våra förhållningssätt: mod, tillit, handlingskraft och ansvarstagande.

 

Om anställningen

Tjänsten är en tidsbegränsad anställning i 1 år med möjlighet till förlängning. Tillträde sker enligt överenskommelse. Placering i Stockholm eller Örebro.

Ansökan

Låter den här tjänsten som något för dig? Skicka då din ansökan senast 2019-12-22, märkt med dnr A2019/4479, genom att registrera personligt brev och CV i en databas via ansökningsknappen nedan. I slutet av din ansökan kommer du även få besvara några urvalsfrågor.

Varmt välkommen med din ansökan.

Mer information om tjänsten

Vill du veta mer om tjänsten kontakta tf avdelningschef Magnus Sjöström tel 010-479 46 27.

Fackliga företrädare

Krister Näsén, ST inom SCB, tel 010-479 40 00.

Lena Lundkvist, Saco-S föreningen vid SCB, tel 010-479 40 00.

 

Övrigt

Sommaren 2020 flyttar SCB:s Stockholmskontor till nya lokaler i Solna strand.

Dela detta jobb

Arbetsmarknadsekonom/analytiker till SCB

SCB - Statistiska centralbyrån