NCC är ett av de ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretagen i Norden med en omsättning på 53 Mdr SEK och ca 17 000 anställda. NCC är verksamt inom hela värdekedjan - utvecklar kommersiella fastigheter, bygger bostäder, kontor, industrilokaler och offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur. NCC erbjuder även insatsvaror för byggproduktion, samt tillhandahåller beläggning och vägservice. NCC skapar framtidens miljöer för arbete, boende och kommunikation med ett ansvarsfullt byggande som ger hållbart samspel mellan människa och miljö. NCC är ett publikt bolag noterat på NASDAQ OMX Stockholm, segmentet Large Cap.

Head of Financial Hub ansvarar för finansiella frågor, policys och rutiner som avser våra legala bolag i Sverige samt är ytterst ansvarig för att interna och externa riktlinjer, lagar och bestämmelser följs.

Här är dina nya utmaningar

I ditt arbete ansvarar du för enhetlig finansiell legal struktur och att efterlevnaden av lagar, regler och NCCs policys, i NCCs svenska bolag sker. I rollen fungerar du som beställare till NCCs ”shared service center”när det gäller till exempel upprättande av årsbokslut, årsredovisningar och deklarationer för samtliga svenska legala enheter enligt ett SLA. Du har också ansvar för att kvalitetssäkra rapportering av månads- och kvartalsbokslut för svenska legala enheter. Du fastställer policys och regler för våra svenska bolag, samt säkerställer att dessa implementeras.

I tjänsten ingår även att tillsammans med de övriga nordiska ”financial hub- funktioner” planera och genomföra aktiviteter avseende intern kontroll i de svenska bolagen, vilket även inkluderar utökade kontroller av ex NCC Försäkring. Ditt goda samarbete med övriga enheter i NCC och med våra externa revisorer är avgörande för att du ska lyckas. Du är ett stöd i beslutsprocessen till våra affärsområden för redovisningsfrågor generellt och för specifika affärsupplägg. Du kommer även att involveras i koncernens administrativa projekt för att säkra att det vi gör är i linje med finansiella lagar och regler. 

Det här förväntar vi oss av dig

Rollen är strategiskt ansvarsfull och innebär många kontakter på olika nivåer inom och utanför företaget, samt innefattar ett samordnande ansvar gentemot verksamheten inom ditt ansvarsområde. Vi ser att du har kunskap inom intern kontroll och processer för legala bolag genom en liknande roll alternativt som bolagsansvarig, ekonomichef eller som revisor. Rollen rapporterar till Head of Financial Control.

De här erfarenheterna och kunskaperna vill vi att du har:

Vi söker dig som har högskoleutbildning inom ekonomi samt minst 10 års praktisk erfarenhet av redovisning. Du har ett genuint intresse för redovisning och finansiella risker samt har en förmåga till beslutsfattande i legala finansiella frågor. Du har ett strategiskt tänkande och en förmåga att förstå affärens behov och att se alternativ av legal finansiell struktur, samt ett arbetssätt som gynnar och främjar samarbete med samtliga funktioner inom NCC.

Vi ser gärna att du har tidigare ledarerfarenhet då du kommer ha ett betydande inflytande över funktioner i hela NCC. Du är flytande i engelska och svenska i tal och skrift och övriga nordiska språk är meriterande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker en person med högt servicetänkande, engagemang och drivkraft.

Detta är en tjänst där du får möjlighet att göra skillnad och en utvecklande roll i en spännande och händelserik verksamhet.

Placering

Vi ser en lämplig arbetsplats på vårt huvudkontor i Solna.

Kom och väx!

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till Head of Financial Control, Ann Billberg på telefon 070 796 94 36. Registrera din ansökan och CV nedan, senast 2017-08-24 då vi kommer att påbörja rekryteringsprocessen.  

På NCC är vi djärva nog att tro att vi faktiskt kan förändra världen till något bättre. NCC:s vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. Vårt arbete genomsyras av våra värderingar; ärlighet, tillit, respekt och framåtanda.